Proiect normativ: Noi reglementări privind comunicarea electronică între contribuabili și organul fiscal, în contextul pandemiei generate de coronavirus

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat, pe site-ul instituției, un proiect de ordin pentru modificarea și completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între MFP/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 660/2017.

„Având în vedere contextul național și internațional actual, determinat de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială, pe de o parte, iar pe de altă parte, identificarea de noi modalități de înregistrare a persoanelor fizice de la distanță, propunem extinderea modalităților de înregistrare în serviciul Spațiul privat virtual prin utilizarea sistemelor de transmitere și de înregistrare a imaginii”, se specifică în referatul de aprobare ce însoțește proiectul de ordin.

Potrivit documentului, MFP propune crearea unui serviciu nou, și anume posibilitatea accesării platformei de plăți ghișeul.ro pentru efectuarea de plăți pentru tipurile de creanțe stabilite în anexa la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.376/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Citiți mai multe în revista CECCAR Business Magazine.

Leave your comment