Conducerea filialei

Consiliul filialei

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Gencsi Mihály Fülöp Árpád-Zoltán
Gálfi Géza
Fejér László

Biroul permanent

Preşedinte Vicepreședinte
Gencsi Mihály Fülöp Árpád-Zoltán
Gálfi Géza

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
György László Derzsi Judit Burjan Katalin
Scalat Mircea Gábor László
Maftei Adrian
Ferent Ana

Comisia de cenzori

Cenzori
Banga-Kuna Kinga
Szasz Rodica Maria

Comisia de arbitraj

Preşedinte Membri
Gencsi Mihaly Ferent Ana
György László
Iliescu Lucian Ovidiu
Scalat Mircea
Szasz Rodica-Maria

Executivul filialei

Persoană desemnată cu atribuții de coordonare a filialei / Șef birou evidență Tablou Șef birou stagiu și DPC
Șef birou administrativ Iliescu Lucian Ovidiu
Onu Daniela Péter Zsófia Iliescu Lucian Ovidiu

Auditor

Auditor de calitate