Conducerea filialei

Biroul permanent

Preşedinte Vicepreședinte
Gencsi Mihály Gálfi Géza
György László

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Maftei Adrian Derzsi Judit Burjan Katalin
Fejér László Deák Judit
Gál Attila
Scalat Mircea

Comisia de cenzori

Membru titular
Banga-Kuna Kinga
Hideg Ágnes

Comisia de arbitraj

Preşedinte Membri
Gencsi Mihaly Ferent Ana
György László
Iliescu Lucian Ovidiu
Scalat Mircea
Szasz Rodica-Maria

Executivul filialei

Persoană desemnată cu atribuții de coordonare a filialei / Șef birou evidență Tablou Șef birou stagiu și DPC
Șef birou administrativ
Onu Daniela Gencsi Judit

Auditor

Auditor de calitate
Szasz Rodica-Maria