Conducerea filialei

Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filială până la data de 25.01.2023, ora 16.00, în original.


ERATA la:
- Procesul verbal nr. 143 din 08.02.2023 privind analizarea declaratiilor de candidatura la functia de Presedinte al Consiliului filialei HARGHITA CECCAR mandatul 2024-2028

Textul:

a primit spre analiza 3 (trei), candidaturi, respectiv a domnului Candidat 1.

Se modifică și se va citi corect:

a primit spre analiza 1 (una), candidatura, respectiv a domnului Candidat 1.

Consiliul filialei

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Gencsi Mihály Fülöp Árpád-Zoltán
Gálfi Géza
Fejér László

Biroul permanent

Preşedinte Vicepreședinte
Gencsi Mihály Fülöp Árpád-Zoltán
Gálfi Géza

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
György László Derzsi Judit Burjan Katalin
Scalat Mircea Gábor László
Maftei Adrian
Ferent Ana

Comisia de cenzori

Cenzori
Banga-Kuna Kinga
Szasz Rodica Maria

Comisia de arbitraj

Preşedinte Membri
Gencsi Mihaly Ferent Ana
György László
Iliescu Lucian Ovidiu
Scalat Mircea
Szasz Rodica-Maria

Executivul filialei

Persoană desemnată cu atribuții de coordonare a filialei / Șef birou evidență Tablou Șef birou stagiu și DPC
Șef birou administrativ
Onu Daniela Gencsi Judit

Auditor

Auditor de calitate