Informare cu privire la Examenul de admitere la stagiu – sesiune extraordinară 05-06 decembrie 2020

Dosarul de înscriere la examenul de acces la stagiu

 1. a) Înscrierea la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil se face pe baza unei cereri tip, însoțită de următoarele documente:
 • cererea de înscriere
 • curriculum vitae
 • copie legalizată de pe actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii economice superioare cu diplomă de licență recunoscută de Ministerul Educației Naționale;
 • copie carte de identitate
 • certificatul medical (ștampilată de neurolog/psihiatru);) din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină;
 • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
 • 3 fotografii tip buletin;
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).
 1. b) Înscrierea la examenul de admitere pentru profesia de contabil autorizat se face pe baza unei cereri tip, însoțită de următoarele documente:
 • cererea de înscriere
 • curriculum vitae
 • copie legalizată de pe actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii medii, cu diplomă de bacalaureat, recunoscută de Ministerul Educației Naţionale;
 • copie carte de identitate
 • certificatul medical (ștampilată de neurolog / psihiatru);) din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină;
 • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
 • 2 fotografii tip buletin;
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 125 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

Termenul limită de depunere a dosarelor este 16 noiembrie 2020!

Leave your comment