Prelungire termen depunere raport 2022

Prin derogare de la prevederile din Sistemul de cotizatii în cadrul CECCAR, se prelungeste termenul limită pentru depunerea rapoartelor de activitate până la data de 6 Martie 2023, ora 24:00. Pentru a putea beneficia de facilitatile financiare conditia este ca plata cotizaţiilor fixe si variabile sa se efectueze pana la data de 28 februarie inclusiv.

Prin derogare de la prevederile din Sistemul de cotizatii în cadrul CECCAR, se prelungeste termenul limită pentru depunerea rapoartelor de activitate până la data de 6 Martie 2023, ora 24:00. Pentru a putea beneficia de facilitatile financiare conditia este ca plata cotizaţiilor fixe si variabile sa se efectueze pana la data de 28 februarie inclusiv. (Hotararea nr. 23/722, Consiliul Superior al CECCAR)

Leave your comment