ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR FILIALEI CECCAR HARGHITA

În ziua de 28.03.2022, ora 13:00, la sediul filialei CECCAR HARGHITA din municipiul Miercurea Ciuc, str. Harghita, nr.11  va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei Harghita a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, accesul la lucrările Adunării Generale se va putea realiza exclusiv în sistem online.

Adunarea Generală va avea următoarea ordine de zi:

Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Execuția bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;

  1. Aprobarea Programului de activitate pe anul in curs;
  2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul in curs;
  3. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
  4. Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea membrilor din Consiliul filialei;
  5. Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea președintelui și a membrilor din Comisia de disciplină;
  6. Alegeri pentru comisia de cenzori;  
  7. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art.34 din OG nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora 13:30, în același loc și cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit prevederilor alin.(3), art.34 din OG nr.65/1994.

Leave your comment