Către, Membrii inactivi / care vor să devină inactivi

Prin prezenta dorim să vă informăm că toți membrii, care în urma ocupării unor funcții care sunt în incompatibilitate cu exercitarea profesiei de expert contabil/contabil autorizat și doresc să fie încadrați în anul 2021, în categoria membrilor inactivi, au obligația depunerii la sediul filialei CECCAR Harghita (personal sau prin email) a următoarelor documente, până la data de 10 februarie 2021.

  1. Cerere semnată
  2. Adeverința de la locul de muncă, din care reiese că pe baza fișei postului, funcția pe care o dețineți este în incompatibilitate cu exercitarea profesiei de expert contabil/contabil autorizat
  3. Declarația de incompatibilitate (atașată), completată și semnată

Cererile dvs. vor fi analizate în ședința Biroului Permanent al Consiliul Filialei CECCAR Harghita ce va avea loc în luna februarie, după care veți primi o înștiințare privind aprobarea/refuzul cererii dvs.

Rapoartele anuale le puteți descărca de pe platforma raport.ceccar.ro, utilizând username-ul și parola obținută în anul 2018 și le veți completa alegând tip membru Inactiv, iar cotizaţia aferentă acestui tip este de 150 lei/an, în cazul în care depunerea raportului și plata cotizației va fi efectuată până la data de 28 februarie 2021, și 250 lei/an, după data de 28 februarie 2021.

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție la sediul filialei, sau prin telefon: 0266-315561.

 

Președintele Consiliul Filialei CECCAR Harghita
Ec. 
GENCSI MIHALY